پاورپوینت ایمنی کار با مواد شیمیایی

پاورپوینت ایمنی کار با مواد شیمیایی

پاورپوینت ایمنی کار با مواد شیمیایی

 

 

 

به نام خدا

 

مشخصات فایل

فرمت:power point

قابل ویرایش و آماده پیرینت


تعداد اسلاید : 66 اسلاید

بنام خدا ایمنی کار با مواد شیمیایی ايمني كار با مواد شيميايي 1- مفاهيم در ايمني شيميايي
2- نگهداري و استفاده از مواد شيميايي
3- دفع مواد شيميايي
4- كمك هاي اضطراري ايمني شيميايي ........ Toxicity – قابليت يك ماده شيميايي كه سبب صدمه به فرد ميشود
Hazard - پتانسيل بالقوه يك ماده كه مي تواند تحت شرايط استفاده از آن سبب حادثه شود

حمل نقل مناسب موادشيميايي باسميت بالا ميتواند مناسب باشد
حمل و نقل نامناسب مواد شيميايي با خطر كم بسيار خطرناك خواهد بود خطر فيزيكي.... *مشخصات فيزيكي يك ماده شيميايي قابل اشتعال= ماده اي كه به آساني آتش مي گيرد و سريعا مي سوزد و به صورت گاز–مایع – جامد وجود دارند. مایعات قابل اشتعال معمولا نقطه اشتعال زیر 7/37درجه دارند، ماننداستن . *Flammable
قابل احتراق = مشابه موادقابل اشتعال هستند اما به آسانی محترق نمی شوند ومعمولا نقطه اشتعالی بین 72/37تا 33/93 درجه دارند. مانند کروزن. *Combustible
قابل انفجار= مواد منفجر شونده وموادي كه گاز آزاد كرده و سبب انفجار مي شود *Explosive
اكسيد كننده= موادي که سوختن مواد دیگر را طی واکنش یا تغییر شیمیایی تسهیل می کنند. مانند نیترات آلومینوم *Oxidizer
پراكسيدهاي آلي= موادي كه داراي اكسيژن مزدوج مي باشند و فعال و ناپايدار هستند. مانند متیل اتیل کتن پراکسید
Organic peroxide *


ناپايدار= موادي كه هنگام مواجهه با شوک ، حرارت یا فشار ممکن است به راحتی با مواد دیگر واکنش دهند یا واکنش خود به خودی داشته باشند ودرهنگام حمل و نقل و نگهداري تمايل به تجزيه دارند . مانند پراکسید ها.
*Unstable
واكنش پذير با آب = موادي كه با آب واكنش داده ايجاد گاز قابل اشتعال يا يك خطر بهداشتي مي كنند. مانند سدیم
*Water reaction
آتشگیر= مواد قابل اشتعالی که خود به خود با شعله ای درونی در دمای زیر 4/54 درجه سلسیوس می سوزند .
مانند فسفر سفید pyrophoric * خطر بهداشتي...... اثرات حاد يا مزمن مواد برافراد در معرض سرطانزا=مواد مسبب سرطان يا مشكوك به سرطان *Carcinogen-
محرك= موادي كه سبب التهاب پوست و چشم مي شود - *Irritant
خورنده=موادي كه سبب تخريب غير قابل برگشت بافتهاي زنده مي شود * Corrosive -
حساسيت زا=تركيباتي كه حساسيت افراد را در برابر *Sens

 

 

درصورت سوال یا مشکل در خرید یا نارضایتی از فایل خریداری شده با مدیر فروشگاه در ارتباط باشید.در صورتی که درمورد یک فایل سوال داشته باشید سریعا پاسخ خواهیم داد و درصورتی که از یک محصول شکایت داشته باشید سریعا از فروشگاه حذف خواهد شد.

ضمانت خرید

تا 24 ساعت پس از خرید در صورتی که از فایل خریداری شده نارضایتی داشته باشید 100 درصد وجه به حساب شما عودت داده خواهد شد. برای پیگیری خرید به بخش پشتیبانی مراجعه کنید.