پاورپوینت انرژی وتبدیل های آن

پاورپوینت انرژی وتبدیل های آن

پاورپوینت انرژی وتبدیل های آن

 

 

 

به نام خدا

 

مشخصات فایل

فرمت:power point

قابل ویرایش و آماده پیرینت


تعداد اسلاید : 35 اسلاید

بنام خدا فصل 8
انرژی وتبدیل های آن اهداف درس 1 ))آشنایی با مفهوم کار وعامل موثر در آن

2 ))آشنایی با انرژی جنبشی وپتانسیل وعوام آن

3))آشنایی باقانون پایستگی انرژی

4))آشنایی با انرژی ذخیره شده درمواد غذایی انرژی وتبدیل های آن کار انرژی را منتقل میکند.عا مل نیرو که به جسم وارد میشود سبب حالت ها ی زیر می شود 1))شروع حرکت


2))سریع تر شدن حرکت

3 ))کند شدن حرکت عوامل دیگر در انجام کار 1)) تو قف در حرکت ایجاد شود

2))تغییر شکل شود

3))تغییر جهت حرکت آن شود اگر نیرو بر جهت جابجایی جسم عمود باشد کار انجام نمی شود حرکت ماهواره به دور زمین نیروی جاذبه زمین روی ماهوار ه کاری انجام نمیدهد.
در شکل روبرو جابجایی ونیرویی که فرد بر جعبه وارد میکند برهم عمود هستند وکار انجام نمی شود عوامل مهم کار 1)) نیرو بر حسب نیوتن ( N )

2) جا بجایی بر حسب متر(m )

وا حد اندازه گیری کار ژول است (J )
انجام کاردر دوحالت 1 )) نیروی عمودی سبب جابجایی عمودی جسم شده است

2 )) نیروی افقی سبب جابجایی افقی جسم شده است آیا این شخص کار ی انجام داده است (با توجه به شکل) چون بزرگی نیرو انقدر نیست که سبب جابجایی دیوار شود بنابر این کاری انجام نشده است.
حال نیروی فرد چه میشود؟ در شکل قبل دیدیم نیرو با عث جابجایی نشد ونیرو: چون منشاء نیرو انرژی شیمیایی ذخیره شده دربدن است به صورت گرمایی در دیوار وبدن تلف میشود. تعریف کار برای تعریف کار : حالتی که بزرگی نیرو وارد شده به جسم ثابت باشد .
نیرو ×جا بجایی=کار
این رابطه نشان میدهد که اندازه کار به بزرگی نیرو وجابجایی بستگی دارد.
در کدام حالت کار بیشتری انجام می شود.آزمایش کنیدص78و79 مثال: وزنه برداری با نیرویی به اندازه 2000نیوتن تا ارتفاع 1/5متری سرش بالا می برد کار انجام شده توسط شخص چقدر است؟
نیرو×جابجایی=کار
2000N×1/5m=3000 J مثال وتمرین پیشنهادی: یک کارگر فرودگاه تعدادی چرخ دستی را با وارد کردن نیروی افقی به بزرگی 150نیوتن پس ازچندمتر جابجایی کارانجام شده روی چرخ دستی به 1800ژول میرسد؟ مقدارکار انجام شده در شکل زیر حساب کنید؟ نیروافقی=325نیوتن


جابجایی در امتداد نیرو=2متر

کار=؟ هرچیزی که حرکت کند انرژی دارد. هر جسمی که حرکت می کند دارای انرژی جنبشی است مانند توپ در حال حرکت انرژی جنبشی به دو عامل جرم وسرعت جسم بستگی دارد .انرژی جنبشی شکل های زیر را با هم مقایسه کنید؟ انرژی جنبشی کامیون بیشتر است یا اتومبیل چرا؟

با توجه به شکل هردو اتومبیل مشابه ولی اتومبیل سبز تندتر از اتومبیل قرمزرنگ است؟ وقتی جسمی شروع به حرکت کند دارای انرژی جنبشی می شودوکار انجام میدهد. کار انجام شده روی جسم به شکل انرژی جنبشی در جسم تبدیل میشود وهر جسم در حال حرکت می تواند انرژی خود رابه اجسام دیگر منتقل کنند وروی آنها کار انجام دهد. انرژی می تواند ذخیره شود کار انجام شده روی یک جسم میتواند به شکل انرژی پتانسیل گرانشی درآن ذخیره شود.
مثال:کتابی که به آرامی از طبقه پایین کتابخانه به طبقه بالای جابجا شده که در آن انرژی پتانسیل گر

 

 

درصورت سوال یا مشکل در خرید یا نارضایتی از فایل خریداری شده با مدیر فروشگاه در ارتباط باشید.در صورتی که درمورد یک فایل سوال داشته باشید سریعا پاسخ خواهیم داد و درصورتی که از یک محصول شکایت داشته باشید سریعا از فروشگاه حذف خواهد شد.

ضمانت خرید

تا 24 ساعت پس از خرید در صورتی که از فایل خریداری شده نارضایتی داشته باشید 100 درصد وجه به حساب شما عودت داده خواهد شد. برای پیگیری خرید به بخش پشتیبانی مراجعه کنید.